Kompassie

Kompassie biedt praktische en emotionele steun aan Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. De ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers met eigen (familie-)ervaringen binnen de GGz.

Contactpersoon

Merel van Aardenne

Communicatie & innovatie

06-38781181