Mentorschap Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn treedt op als wettelijke vertegenwoordiger en ondersteuner van mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben om op terug te vallen. Zij wonen in een woonvoorziening of nog thuis.

Contactpersoon

Ellen Vos

Coördinator Regio Haaglanden

06-1507 0234