Stek – voor stad en kerk

Stek ondersteunt via de inzet van vrijwilligers:
– mensen in vervuilde woningen
– ouderen (als gesprekspartner)
– mensen met schulden
– slachtoffers van mensenhandel & huiselijk geweld

Contactpersoon

Jan Grotendorst

Coördinator vrijwilligersbeleid

06-58070660