Vrijwilligers Terminale Zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg ondersteunt terminaal zieke mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers. Vrijwilligers bieden tijd, aandacht, en praktische ondersteuning, zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. Ons motto: Er zijn.

Contactpersoon

Maud Beunis & Juliette van Noort

Coördinatoren

070-7541330