De Zonnebloem

Jouw vrijwillige inzet maakt activiteiten mogelijk voor mensen die door fysieke beperkingen ernstig in hun mobiliteit worden beperkt en behoefte hebben aan betekenisvolle ontmoetingen.